Arielאדריכלית שאחראית על תחום הלימודים הדיגיטליים בחוג לעיצוב פנים במכללה למנהל, ושותפה להקמתה של nbso online casino reviews מעבדת FabLabIL ומנהלת אותה.

המעבדה היא מרחב פתוח המיועד לעשייה ולייצור דיגיטלי.

אריאל תדבר על המעבדה ועל תרבות המייקינג.

קישורים חיצוניים