בסוף ינואר התקיים בצוותא תל-אביב הערב ה-11 של 12 דקות.

הדובר השלישי בו יורם קופרמינץ . יורם הוא צלם וכותב, שהציג בתערוכות יחיד בארץ ובעולם והשתתף בתערוכות קבוצתיות רבות.

יורם דיבר במשך 12 דקות על אמו אביבה ועל תיעוד שנות הטיפול בה.

יורם קופרמינץ