בסוף ינואר התקיים בצוותא תל-אביב הערב ה-11 של 12 דקות.

הדוברת הרביעית בו הייתה אוקי מרושק, המנהלת האקדמית של מדרשת אדם ע"ש אמיל גרינצוויג ז"ל, העוסקת בחינוך לדמוקרטיה ולשלום.

אוקי מרושק