בראשית מרץ התקיים בבית פליציה בלומנטל הערב החמישי של 12 דקות. היה מעונב!

הדובר השישי בערב היה שי צברי. שי צברי הוא זמר, עורך ומנהל אמנותי. בשנים האחרונות מלווה את ההופעות החשמליות של ברי סחרוף  כמו גם במופע המשותף של סחרוף ורע nbso online casino reviews מוכיח "אדומי השפתות". עוסק בין כל שאר הדברים בעריכה וניהול אמנותי.

שי דיבר על הפיוט והאופן בו הגיע למיינסטרים וגם שר! בגלל השירה שלו, הסכמנו לו לחרוג מ-12 דקות. קולות: תמר קפלנסקי.

שי צברי – מבית הכנסת אל הרחוב: כיצד הגיע הפיוט אל לב הפלייליסט הישראלי