12 במרץ 2012

12 דקות – שפה

 

המרצים:

  • מיכל דוקרסקי – שפת החושים: החלטות אדריכליות במרחב העירוני;
  • פרופסור גיל דיזנדרוק – ההבניה השפתית של המציאות החברתית;
  • בני מר – תרגום בשני נחיריים: בין עברית ליידיש;
  • אורית גידלי – מונולוג זוגי: שיחה כאפשרות יצירתית;
  • פרופסור גד יאיר – האמנם החינוך נכשל? על אהבת הארץ, מחויבות ומגויסות של ישראלים למדינתם;
  • מיטל שרון – גבולות כקרקע יצירתית

הפרטים הטכניים:

  • בית מיכל, רחוב הגר"א 10, רחובות
  • 20:30
  • 30 שקלים