site_new

איפה: צוותא, אבן גבירול 30 תל אביב

התחלה: 8.9.15 בשעה 20:30

כרטיסים: כאן או כאן: 03-6950156

להמשך קריאה

site

איפה: צוותא, אבן גבירול 30 תל אביב

התחלה: 3.6.15 בשעה 20:30

כרטיסים: לוחצים כאן

להמשך קריאה

העקרונות שלנו

אמור אמירה צלולה וחדה אנחנו אוהבים ומאמינים באנשים. אנחנו אוהבים ומאמינים בידע. אנחנו אוהבים ללמוד דברים חדשים. לראות איך אנשים מנסחים עולם מחקר שלם בזמן קצוב ולהתעמק בדברים שרוח הזמן פסחה עליהם. אנחנו אוהבים לעשות את כל זה בזמן מדוד, שמאפשר לנו להתמקד, ומאפשר לדוברים לא להתפזר. אנחנו אוהבים לראות איך 12 דקות מצליחות לזקק […]

poster_site

הקשיבו הקשיבו, ובלעו את הרוק

ערב שלם בנושאי אוכל! אוכל ממזרח אירופה, אוכל מהמזרח התיכון, אוכל מהטלוויזיה, אוכל מהאינטרנט, אוכל מהעיתון. אוכל בכל מקום! ואיתו, בירה!
29.12. צוותא תל אביב, 20:30.

כרטיסים כאן
להמשך קריאה